Plaques en acer Inox o acer Carbó.
Plaques amb Pivot.
Ganivetes Inox (model AUT) o en Carbó (model T)