Us podem subministrar cintes de serra de qualsevol model i llargada.

Els tres tipus més habituals són:

Os (4 dents per polzada)
Congelat (3 dents per polzada)
Carn (dents ondulades)

L’amplada estàndard és de 16 mm i el gruix és de 0.5 mm (Os o Congelat) o 0.4 mm (Carn), encara que també us podem servir serres de dentat, amplària i gruixos diferents.